Maak de
juiste verbinding

Via Civilum

Via Civilum is dé expertise-organisatie op het gebied van civiele techniek en infrastructuur. Onze passie is het leveren van Know-how en advies aan (project)organisaties, in de private en publieke sector. 

Een volledige ondersteuning van opdrachtgevers in zowel de voorbereiding als de realisatie van een project, is ons gezamenlijk doel.

Foto Lars Vincken

Disciplines Via Civilum

Via Civilum richt zich op het begeleiden en ontzorgen van civiele en infrastructurele vraagstukken en projecten. Onze expertise is in alle fasen van een project vertegenwoordigt. De vier pijlers waarop wij bouwen zijn tendermanagement tijdens de verwervingsfase, contractmanagement bij het inkoopproces en projectmanagement gedurende de realisatiefase.

Door jarenlange management ervaring is Via Civilum ook uw partner voor het invullen van interim management posities.

Zoekt u geheel ontzorging?
Via Civilium draagt zorg voor het ontwerptraject én een correcte uitvoering van uw project, compleet van A tot Z.

  • Project- / Contractmanagement
  • Tendermanagement
  • Ontwerp & Realisatie

Project- / Contractmanagement

Samenwerken, communicatie, focus, ontzorgen en binden zijn de sleutel tot een succesvolle afronding van projecten. Jarenlange ervaring met projectmanagement maakt Via Civilum uw geschikte partner voor ondersteuning op Project- en Contractmanagement. Een extra dimensie wordt geboden door het coachen en begeleiden van mensen binnen project- en of contractmanagement.

Onder de noemer Projectmanagement behartigen wij de belangen voor opdrachtgever en haar Stakeholders. Strak sturen op planning, risicomanagement, kwaliteit en budget. Maar ook transparante evaluaties van projecten door het objectief blootleggen van leer- en verbeterpunten. Waardevolle informatie om uw organisatie te verbeteren.

Naast Projectmanagement is Via Civilum ook dé partner in Contractmanagement voor bedrijven (aannemers) en overheidsinstanties in de contractvoorbereiding en de contractuitvoering. Alle aspecten binnen deze discipline worden opgepakt, rekening houdend met: leveranciers en onderaannemers. Gemaakte afspraken worden bewaakt gedurende de gehele uitvoering. 

Tendermanagement

Het doorgronden van de vraag achter de vraag, klanteisen en klantwensen identificeren én focus op onderscheidend vermogen, dat is de kracht van Via Civilum binnen de discipline Tendermanagement. Uw deskundige partner voor de winnende aanbieding. Samen met de opdrachtgever kiezen voor een winnende strategie, het beste team samenstellen en heldere doelstellingen formuleren. Via Civilum fungeert als de smeerolie tussen het team waardoor een unieke samenwerking ontstaat en de beste kwaliteiten uit teamleden boven komen. 

Via Civilum bewaakt tenderprocessen en zorgt samen met de teamleden voor een optimale invulling van de EMVI / BPKV-criteria. Als Kostendeskundige ondersteunen wij ook bij financiële vraagstukken in het tenderproces.

Na afloop van een intensieve tender fungeert Via Civilum als uw partner voor een objectieve en neutrale Tenderevaluatie. De effectieve leerpunten die hieruit naar voren komen worden gebruikt om tenderprocessen in de toekomst toe te verbeteren. Ook training en coaching van uw medewerkers in de unieke wereld van Tendermanagement behoort tot onze dienstverlening.

Ontwerp & Realisatie

Bij infra-structurele vraagstukken nemen wij alle zorgen uit handen. Focus op het gehele traject van ontwerp tot en met de realisatie. Theoretische benadering in het ontwerp aangevuld met ruime praktijk kennis vormen een goede mix. Onderkennen van risico’s aan de voorkant neemt bedreigingen tijdens de uitvoering weg. Via Civilum garandeert dat gemaakte afspraken méér dan waar worden én planningen met de hoogst haalbare kwaliteit worden gehaald. Geen discussie!

Openheid en Transparantie staan voorop. U als opdrachtgever weet te allen tijde aan de voorkant waar u aan toe bent. Het succesvol realiseren van een project is een goede mix tussen de samenwerking met alle partijen. Dat biedt de garantie voor een duurzame relatie.

“Uitgebreide ervaring in combinatie met de tevredenheid van opdrachtgevers na het volbrengen van een opdracht, dát is mijn onderscheidende en toegevoegde waarde.”

Lars Vincken

Wie is Via Civilum?

Meer dan 20 jaar ervaring binnen de sector van Civiele Techniek en Infrastructuur en letterlijk opgegroeid van “voeten in de klei” tot algemeen leidinggevende aan (beursgenoteerde) organisaties hebben directeur/eigenaar Lars Vincken gevormd tot de persoon die hij is.

Hij heeft ervaren wat en waar het mis kan gaan tijdens een project, daarvan heeft hij geleerd wat er juist benodigd is om tot een goed eindresultaat te komen. Lars’ opgedane ervaring deelt hij graag met zijn opdrachtgevers. 
 

Download CV